Home Credit

Home Credit patrí medzi najväčších poskytovateľov spotrebiteľského financovania na slovenskom trhu. Spoločnosť bola založená v roku v októbri roku 1999 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, odiel Sa, vložka číslo: 10130/T. Sídlo spoločnosti sa nachádza na adrese: Teplická 7434/147
Piešťany 921 22.
Medzi hlavné služby ktoré táto firma poskytuje patria hotovostné a revolvingové pôžičky, kreditné karty a úvery na mieste predaja.  O popularite úverov z Home Creditu nasvedčuje aj fakt, že v prvej polovici roka 2011 táto firma poskytla úvery vo výške 62 miliónov eur.   Ich pôžičky môžete použiť na kúpu nového domáceho spotrebiča, nové auto, na financovanie dovolenky alebo na čokoľvek iné.

logo_home_creditu

Medzi najväčšie úspechy tejto spoločnosti patrí takzvaná online pôžička, ktorú si vybavíte prostredníctvom online formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke spoločnosti. Tento úver je bezúčelový, takže veriteľovi nedokladujete účel použitia finančných prostriedkov. Poskytuje sa vo výške od 300 do 4300 € a získate ho aj bez ručiteľa. Ako to už býva zvykom v nebankových subjektoch, aj tento je bez poplatku za poskytnutie a bez mesačných poplatkov za správu úverového účtu. Spoločnosť okrem týchto výhod ponúka aj niečo navyše - možnosť predčasného splatenia bez poplatkov a taktiež možnosť si v priebehu splácania meniť výšku splátky. Podľa nového zákona č. 129/2010 Z.z. O spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od jej podpísania. Spotrebiteľ, ak sa rozhodne toto svoje právo uplatniť, musí veriteľovi vrátiť poskytnutú sumu aj s úrokmi len za obdobie, keď mal peniaze požičané. Home Credit nielenže plní zákonom stanovenú lehotu na odstúpenie od zmluvy, ale ju predlžuje na jeden mesiac, čo je dobrým znakom, že ich úvery sú kvalitné. Ak sa rozhodnete pre pôžičku z tejto spoločnosti, odporúčame si ju poistiť pre prípad, že by ste prišli o zamestnanie alebo by ste boli dlhodobo práceneschopný.


Aké sú úroky a poplatky za jej poskytnutie?
Samozrejme, nemôže rátať s tým, že dostanete úver s výhodnou úrokovou sadzbou, akú by ste napríklad dostali v banke. Úrokové sadzby sú teda vyššie v porovnaní s bankami, ale na druhej strane sú porovnateľné s ostatnými nebankovými subjektami. V HC sa pohybujú od 13,86% až po 26,49% a ročná percentuálna miera nákladov je od 14,9 % do 30,3%, čo je tiež štandard.
Ako už bolo spomenuté vyššie, spoločnosť si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky súvisiace s poskytnutím pôžičky.
Príklad
Výška požičanej sumy: 1700 €
Doba splácania: 60 mesiacov
Mesačná splátka: 48,41 €
RPMN: 14,9 %
Úroková sadzba ročná: 13,86 %
Celková suma, ktorú budete musieť vrátiť: 2904,60 €
Preplatenie: 1204,60 €

Podmienky pre získanie
- vek v čase podania žiadosti viac ako 18 rokov
- pravidelný príjem zo zamestnania, dôchodku alebo z podnikania

Čo budete potrebovať pre vybavenie
Prvým krokom na získanie úveru je vyplnenie online žiadosti na oficiálnej stránke HC, na vyplnenie formulára budete potrebovať tieto údaje:
1. občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti (napríklad cestovný pas, vodičský preukaz alebo rodný list)
2. ak ste zamestnanec: údaje o zamestnávateľovi IČO, adresa, tel. číslo
    ak ste podnikateľ: názov Vašej firmy, IČO, DIČ, adresa, kontaktný telefón
3. číslo bankového účtu, kam majú byť poslané peniaze z úveru

V prípade schválenia žiadosti môžete očakávať, že peniaze dostanete do 4-5 pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy.

Záver
HC je seriózna spoločnosť ktorá má jasne stanovené podmienky. Bez okolkov môžeme povedať že sa jedná o stabilnú spoločnosť s dlhodobou históriou a profesionálnym prístupom k zákazníkom. Vďaka ich online pôžičke si môžete splniť svoje priania bezpečne, rýchlo a jednoducho z pohodlia domova.