Slovenská sporiteľňa (SLSP)


Slovenská sporiteľňa patrí medzi najväčšie komerčné banky na Slovensku a jej jediným akcionárom je rakúska banka Erste Group Bank.  S viac ako 2,5 milióna klientami si dlhodobo drží vedúce postavenie na slovenskom trhu v oblasti poskytovania úverov, vkladov a počte bankomatov. Disponuje najrozsiahlejšou sieťou obchodných miest - svoje služby poskytuje v 289 pobočkách a osemnástich firemných centrách. Centrála sa nachádza na adrese: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava. Banka má vo svojom porfóliu rozsiahlu ponuku pôžičiek ako pre fyzické tak aj pre právnické osoby.

1.Úvery pre fyzické osoby

Spotrebný úver na čokoľvek – je bezúčelový a určený fyzickým osobám od 18-65 rokov. Poskytuje sa do výšky 24000€ bez ručiteľa a blankozmenky. Doba splatnosti 1-10 rokov, úroková sadzba od 8,90% p.a (iba pre tých ktorí využijú prebiehajúcu akciu Lepšie úroky). Štandardne sa úroková sadzba pohybuje od 10,9% ročne. 
Poplatok za poskytnutie sa stanovuje na základe výšky poskytnutej pôžičky nasledovne:
do 1 999          - poplatok je 39,00 €
2 000 - 3 999  - 79   €
4 000 - 5 999  - 119 €
6 000 - 9 999  - 169 €
10 000 a viac  -  239 € 

Mesačný poplatok za vedenie úverového účtu je 2,99€ je rovnaký pre všetkých a nezáleží od výšky poskytnutej sumy.


logo slsp

Spotrebný úver na čokoľvek pre vysokoškolákov – je určený pre vysokoškolákov a doktorantov denného štúdia vo veku od 18-26 rokov. Možnosť požičať si od 1 000 € do 8 500 €, splatnosť 1-10 rokov. Ručenie ručiteľom s pravidelným príjmom.

Úver na bývanie s doživotne garantovanou splátkou – jeho hlavnou prednosťou je že sa úroková sadzba a výška mesačnej splátky nemení počas celej doby splatnosti. Úroková sadzba sa pohybuje od 5,39 % p.a. Ak sa rozhodnete pre financovanie bývania prostredníctvom tohto úveru, máte možnosť mimoriadnej splátky raz za rok bez poplatku až do 10% zostatku istiny. To, či sa doživotne garantovaná splátka oplatí, ukáže až čas (teda vývoj úrokových sadzieb). Odhady však naznačujú, že by mali úrokové sadzby v horizonte dvadsiatich ať tridsiatich rokoch stúpať, preto je dosť veľká šanca, že sa fixné splátky oplatia - aspoň si budete vedieť lepšie naplánovať výdavky na nasledovné obdobie.
Úver na bývanie – až do výšky 7000€, splatnosť je od 10-30 rokov, úroková sadzba je od 4,09 – 5,29%. Zabezpečenie je nutné tuzemskou nehnuteľnosťou, možnosť zabezpečenia aj budúcim bytom alebo rodinným domom financovaným z úveru. Výhodou je možnosť získania financií na bývanie aj vo výške viac ako 70 % hodnoty nehnuteľnosti. SLSP poskytla v poslednom kvartáli minulého roka až 7000 nových úverov na bývanie, čo je v porovnaní s prechádzajúcim rokom dvojnásobný počet. Dominantné postavenie Slovenskej sporiteľne v tejto oblasti potvrdzuje aj fakt, že každý tretí Slovák ktorý si bral úver na bývanie, sa rozhodol práve pre SLSP.

Hypotekárny úver pre mladých – je určený mladým ľuďom do 35 rokov s príjmom max. 1,3 násobku priemerného hrubého príjmu. Možnosť získať až 7000€, doba splatnosti je od 10-30 rokov. Výhodou je zníženie úrokovej sadzby o 3%, pričom zíženie o 2% poskytne štát a 1% banka. Ak teda spĺňate podmienky, bola by veľká škoda toto zvýhodnenie úrokových sadzieb nevyužiť.

2. Podnikateľské úvery

Kontokorentný  - je určený na financovanie prevádzkových výdavkov podnikateľa. Poskytuje sa do výšky 65 000 EUR. Úroková sadzba od 6% (zabezpečený) – 9,3% (nezabezpečený)
Účelový úver pre podnikateľov – je určený na financovanie prevádzkových alebo investičných potieb podnikateľa. Možnosť požiadať o sumu až 10000 € a splatnosť je maximálne 10 rokov
Bezúčelový úver pre podnikateľov - je určený na financovanie podnikateľských potrieb, pričom SLSP nesleduje účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov. Maximálna výška v ktorej sa poskytuje je 200 000€, doba splatnosti 4 roky (bez zabezpečenia) a 10 rokov (so zabezpečením). 

Ak máte ohľadom akýchkoľvek úverov otázky, alebo Vám nie je niečo jasné, môžete sa informovať na infolinke 0850 111 888.