RPMN - posúdenie výhodnosti úveru

RPMN alebo ročná percentuálna miera nákladov je jedným z najdôležitejších indikátorov výhodnosti úveru. Ide o zloženú úrokovú mieru (zahŕňa aj úrok z úrokov). Táto zložená úroková miera sa prepočítava na obdobie jedného roka, kde sa zohľadňujú všetky úroky a poplatky, ktoré si spoločnosť poskytujúca pôžičku účtuje. Pomocou tohto údaju zistíte, ako je úver drahý a koľko v konečnom dôsledku zaplatíte. Do RPMN sa zaratáva napríklad poplatok za zriadenie úveru, poplatky za vedenie úverového účtu, ak je to vyžadované tak aj náklady na poistenie. Pre posúdenie, či je pôžička pre nás výhodná, je potrebné zohľadniť ešte dva indikátory – úrokovú sadzbu a koeficient navýšenia. Vzorec na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov je dosť zložitý. Momentálne majú všetky firmy, ktoré sa zaoberajú poskytovaním pôžičiek povinnosť uvádzať ročnú percentuálnu mieru nákladov podľa platnej slovenskej legislatívy.
Pri posudzovaní, či je úver výhodný treba brať do úvahy všetky 3 kritériá – RPMN, úrokovú sadzbu a koeficient navýšenia. Ak máte pocit, že ste v tomto stratený a niektoré ukazovatele sú pre Vás španielska dedina, požiadajte o vysvetlenie školený personál pôžičkovej spoločnosti. Je ich povinnosťou vysvetliť Vám všetky pojmy a záväzky tak, aby ste im porozumeli a hlavne aby ste mali jasno v tom, koľko nakoniec za úver zaplatíte.