Unicredit bank úver bezúčelový

Potrebujete si požičať väčšiu sumu peňazí bez ručiteľa či spoludlžníka? Unicredit bank poskytuje zaujímavý bezúčelový úver vo výške od 650 € až do 25 000 €, s možnosťou získania pôžičky bez ručiteľa, spoludlžníka alebo manželského partnera. Unicredit bank pôžičku môžete použiť na čokoľvek, bez toho, aby ste museli po vyčerpaní finančných prostriedkov predkladať bločky a faktúry. Dĺžku splácania si stanovuje klient samostatne, podľa jeho / jej aktuálnych finančných možností, pričom úverové zaťaženie je možné rozložiť na lehotu jeden až sedem rokov. Akonáhle obdržíte ponuky mesačnej splátky ktorú budete akceptovať, výška tejto mesačnej splátky sa vďaka fixnej úrokovej sadzbe nebude meniť, čo Vám umožní lepšie si plánovať finančný rozpočet a výdavky do budúcnosti. Ak Vás zaujíma aká by bola výška mesačnej splátky, veľmi jednoducho si ju môžete prepočítať na online úverovej kalkulačke dostupnej na stránke Unicredit bank, pod záložkou Úvery.

Hlavnou výhodou tohto produktu je výška úrokovej sadzby - 10,99 % ročne a čo je najlepšie, táto úroková sadzba platí pre každého žiadateľa, ktorý preukáže schopnosť úver splácať. Nie je to teda tak často reklamovaný „úrok od“ o akom sú spotrebitelia často informovaní v reklamách iných bankových domoch, ale tento platí pre všetkých bez ohľadu na výšku príjmu či vek. S touto pôžičkou teda vopred viete, aká bude cena požičaných peňazí, a to nemusíte ísť ani na pobočku banky. Navyše teraz, keď je v móde odpúšťanie poplatkov za poskytnutie úveru a vedenie úverového účtu, UCB sa pridala k odpúšťaniu poplatkov a tak bezúčelový spotrebný úver získate bez akýchkoľvek vstupných poplatkov a bez mesačného poplatku za správu úverového účtu. Pri riadnom splácaní Vám nebudú hroziť ani žiadne iné skryté poplatky.

Možnosť predčasného splatenia
V súlade so zákonom o spotrebných úveroch môže klient túto pôžičku predčasne splatiť kedykoľvek, no samozrejme zadarmo to nebude. Aktuálne je poplatok za predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku 0,5 % zo zostatkovej istiny, ak sa rozhodnete dlžnú sumu predčasne splatiť v posledných 12 mesiacoch pred splatnosťou a 1 % zo zostatkovej sumy úveru ak do konca dohodnutej splatnosti zostáva viac ako jeden rok.

Podmienky
Pôžičku z Unicredit bank môže získať každý občan s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, vo veku od 18-62 rokov, ktorý má minimálny mesačný príjem v čistom 280 €. Samozrejme výšku príjmu je potrebné zdokladovať - zamestnanci potvrdením o výške príjmu na predpísanom tlačive od zamestnávateľa a podnikatelia preukazujú solventnosť na základe potvrdenia o výške príjmu na základe daňového priznania, daňovým priznaním za posledné zdaňovacie obdobie spolu so všetkými prílohami a výpisom z podnikateľského účtu za posledných 6 mesiacov. Okrem toho budete potrebovať aj dva doklady totožnosti.

Žiadne komentáre: